מה בודק אבחון פסיכו דידקטי?

 ד"ר עירית כהן
 
הורים רבים אשר פונים אלינו לצורך אבחון פסיכו דידקטי שואלים אותנו מה בעצם בודק האבחון. אבחון פסיכו דידקטי משלב שני סוגי אבחונים: אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי.
אבחון פסיכולוגי מעריך את היכולות השכליות (מנת המשכל  - IQ) של הנבדק ואת היכולות הקוגניטיביות שלו (תהליכי תפיסה, עיבוד ושליפת מידע שמיעתי וחזותי). בנוסף ליכולות החשיבה נבדק תחום האינטגרציה הויזו-מוטורית, בשלות גרפו-מוטורית, איכות קווית ויכולת של אינטגרציה בין צורות. כמו כן בודק האבחון הפסיכולוגי את התפקוד הרגשי של הנבדק, היות ולהיבטים אישיותיים-רגשיים יש השפעה על ההתמודדות ועל מידת ההצלחה בלימודים ובחיי היום-יום. במבחנים רגשיים השלכתיים מוצג גירוי רב משמעי, למשל תמונה שעל הנבחן להציג לה פירוש, או התחלה של משפט שעל הנבדק להשלים. ההנחה היא שהפירוש משקף דבר מה על נותן הפירוש ועל פיו ניתן להעריך מאפייני אישיות ואת עולמו  הרגשי של הנבחן.  מטרת המבדקים הרגשיים היא להעריך את משקלם של היבטים אלה ואת תרומתם לקשיים בתפקודו האקדמי או היומיומי של הנבדק. אבחון פסיכולוגי מבוצע על ידי פסיכולוג קליני או חינוכי מומחה.
אבחון דידקטי מאתר וממפה את מיומנויות התלמיד בקריאה, כתיבה, חשבון ואסטרטגיות למידה. האבחון הדידקטי כולל גם מבחנים הבודקים יכולות קוגניטיביות של תפיסה, עיבוד ושליפת מידע, העומדות בבסיס מיומנויות אלה. האבחון הדידקטי עוסק במיפוי קשייו וכשריו של התלמיד בלמידה ובתיאור התנהגותו של התלמיד בתחומי הלמידה.  כמו כן האבחון עוסק בזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד וביעילותן. האבחון הדידקטי משמש בסיס להבנת סגנון הלמידה של התלמיד ולהמלצות להוראה וללמידה המותאמות  לצרכיו הספציפיים, על פי מוקדי היכולת והקושי שלו. האבחון הדידקטי מבוצע על ידי פסיכולוגית שהוכשרה לאבחון דידקטי או על ידי מורה המתמחה בלקויות למידה שהוסמכה כמאבחנת דידקטית.
 
האבחון הפסיכו דידקטי מאפשר קבלת תמונה מקיפה ומהימנה על היכולת השכלית של התלמיד ועל פערים בתפקוד העשויים להעיד על לקויות למידה. האבחון מעריך את משקלם של היבטים רגשיים כגורמים ראשוניים לקושי או כנלווים. האבחון הפסיכו דידקטי מאפשר אבחנה מבדלת האם מדובר בלקות למידה או קשיי למידה ובהתאם ניתן להגדיר את צרכיו הטיפוליים של הנבדק ולכוונו בהתאם.


לפרטים נוספים ושיחת יעוץ חינם, צרו קשר בטלפון:
08-9400065

מכון שילת,
מושב בית עובד / נס ציונה.
דוא"ל:

shilat@shilat-home.co.il

בימים אלו נפתחות קבוצות חדשות לקידום כישורים חברתיים לילדים ובני נוער באמצעות משחקים ופעילויות חברתיות.

למאמר על התוכנית לחץ כאן 
מכון שילת, מושב בית עובד, רח' המייסדים.
טלפון: 08-9400065
דוא'ל: shilat@shilat-home.co.il